Επισκόπηση έργου

 

Το έργο e-F + TN έχει ως στόχο την ενίσχυση του ενδοπεριφερειακού και ευρωπαϊκού εμπορίου και των επιχειρηματικών συνδέσμων των επιχειρήσεων της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας (και συγκεκριμένα: τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Ελλάδα, τη Μολδαβία και την Τουρκία).

Γι’ αυτό το λόγο το έργο θα οργανώσει 5 Εικονικές Εμπορικές Εκθέσεις και παρόμοιες εικονικές εκδηλώσεις με τη στήριξη της εξειδικευμένης διαδικτυακής πλατφόρμας. Σε αυτές τις εκδηλώσεις οι εκθέτες θα παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω ενός εικονικού περιβάλλοντος (εικονικά σταντ και περίπτερα), ενώ οι επισκέπτες μπορούν να σερφάρουν στο χώρο της έκθεσης και να αλληλεπιδρούν με τους εκθέτες με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών συνομιλιών , βίντεο- και τηλεδιασκέψεων, κ.ά.

Το e-F + TN υλοποιείται από μια κοινοπραξία 6 εταίρων από 5 χώρες της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας, μέσα σε μια περίοδο 24 μηνών (ημερομηνία έναρξης: 1η Μαΐου, 2013). Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται περίπου στο ποσό των 650.000 €. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του «Προγράμματος Black Sea Basin».