Δίκτυο efTN

 

Το e-F + TN δημιουργεί ένα δίκτυο από οργανώσεις για να προωθήσει τη χρήση των πλατφορμών των εικονικών εκθέσεων και των σχετικών ηλεκτρονικών εργαλείων από τις επιχειρήσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Το δίκτυο εικονικών εκθέσεων (VFN) θα έχει ως στόχο την ενίσχυση του εμπορίου και των επιχειρηματικών δεσμών ανάμεσα στις επιχειρήσεις της Μαύρης Θάλασσας και μεταξύ αυτών και των ευρωπαϊκών/διεθνών ομολόγων τους.