Το έργο e-F+TN στοχεύει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην περιοχή της Μαύρη Θάλασσα να αυξήσουν τις επιχειρηματικές τους συνεργασίες, καθώς και τη συνεργασία τους σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω της χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορικής.

 

Διοργανώνουμε εικονικές εμπορικές εκθέσεις για να δημιουργήσουμε πραγματικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις.

 

Μέσα από την πλατφόρμα Virtual Fair (VF) του e-F + TN, το δίκτυο θα δημιουργήσει ένα κοινό χώρο, στον οποίο τα μέλη του θα έχουν πρόσβαση σε μια «δεξαμενή» πληροφοριών σχετικά με επιχειρήσεις καθώς και σε έναν ευρύ κατάλογο επιχειρήσεων.

Το κύριο πλεονέκτημα της πλατφόρμας VF είναι να προσφέρει την ευκαιρία στα μέλη του δικτύου της να υποστηρίξει περαιτέρω την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των δικών τους μελών (π.χ. επιχειρήσεις) με χαμηλό κόστος υπηρεσιών που σχετίζονται με τα εικονικά επιχειρηματικά γεγονότα.

 


Το έργο e-F + TN επικεντρώνει τις δραστηριότητές του στη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συγκεκριμένα στη δημιουργία και τη λειτουργία μιας πλατφόρμας εικονικής έκθεσης (Virtual Fair-Platform) και της σχετικής ηλεκτρονικής πύλης.

Επιπλέον, καθιερώθηκε ένα δίκτυο από ενδιαφερόμενους φορείς επιχειρήσεων και από οργανισμούς στήριξης επιχειρήσεων για να συντονίζει την πρωτοβουλία και να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά της στην μετά επιδότησης λειτουργία της πλατφόρμας των εικονικών εκθέσεων (VF).

Οι εικονικές εκθέσεις (VFS) προσφέρουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συνδέονται με τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους τους χωρίς να χρειάζεται κάποια φυσική επαφή, εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο χρόνο και χρήματα. Στο δίκτυο e-F+TN εισάγουμε μια σειρά από εικονικές εκδηλώσεις που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις από την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές σχέσεις τους εντός της περιοχής, αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Έτσι, καλούμε τις επιχειρήσεις από τους κλάδους των αγρο-διατροφικών προϊόντων, των δομικών υλικών και των βιομηχανικών μηχανημάτων να συμμετέχουν στο δίκτυό μας και να επωφεληθούν από τις δωρεάν υπηρεσίες μας.