Преглед на проекта

Проект e-F+TNцели да подсили вътрешно – регионалната и Европейска търговия и бизнес отношения на предприятия в Черноморския басейн (по конкретно: България, Грузия, Гърция, Молдова и Турция). За тази цел проекта ще организира 5 Виртуални търговски изложения и подобни виртуални събития с подкрепата на специализирани уеб – платформи. На тези събития изложителите ще представят техните продукти и услуги чрез виртуална среда (виртуални щандове и сергии), докато посетители могат да сърфират в зоната за изложение  и да общуват с изложители по различни начини, включително уеб – чат, теле и видео – конференция и т.н. e-F+TN се изпълнява от консорциум от 6 партньори от 5 държави от Черноморския басейн за период от 24 месеца ( с начало 01 Май 2013). Бюджетът е приблизително 650 000 Евро. Проекта се финансира от Европейския съюз по програма „Черноморски басейн”.