Виртуални панаири

За разлика от конвенционалните търговски панаири, Виртуалните панаири (ВП) предлагат на предприятията възможността да се свържат с клиенти и бизнес – партньори без да се налага това да се случи физически, като се пестят време и пари. Виртуалните панаири съществуват от известно време, но напоследък отбелязват забележителен растеж и популярност в света на бизнеса.

Новите разработки в уеб- технологиите в комбинация с глобалната икономическа криза облагодетелстваха обширното използване на интернет платформите и инструментите сред всички бизнес сектори и дейности. Все по-голям брой представители на бизнеса представят техните продукти и услуги чрез такива уеб страници и портали по целия свят.

В мрежата e-F+TNние представяме голям брой виртуални събития, които ще спомогнат предприятията от широкия Черноморски басейн да разширят техните бизнес отношения в региона, в Европа и на международно ниво. Предлагаме на ограничен брой компании, особено малки средни предприятия – възможността не само за посещение на Виртуален панаир, но също за участие като изложители и да представят своите продукти и услуги безплатно.

Ние каним предприятия от секторите на Агро – индустрията, Строителни консумативи и материали и Производство на индустриални машини да се присъединят към нас и да се възползват от нашите безплатни услуги.

Виртуални панаири: Виртуалните търговски панаири представляват виртуални събития, които протичат в он-лайн среда, провеждани на живо за определен период време. Може да се считат като он-лайн еквивалент на традиционни търговски изложения, но изложителите и посетителите се свързват чрез интернет, без значение от географско разположение, за обмен на важна информация. [Източник: Уикипедия].

В e–F+TNвиртуалната среда на Виртуалните панаири се включва: Бюро за посрещане и регистрация (включително бюро за помощ), изложбена зала, конферентна зала и мрежова зона ( например за провеждане на двустранни срещи).

    

Виртуални присъствени събития: Виртуално присъствено събитие (или инициатива) обхваща виртуална среда, която ще се визуализира на реални (конвенционални) търговски панаири. Организаторът на виртуално събитие ще участва с реален щанд на конвенционално събитие (което ще бъде оборудвано с компютърна техника и екрани). Посетителите на конвенционалния панаир ще имат възможност да се движат във виртуалното изложение и да свикнат с виртуалната обстановка. В сравнение с Виртуалните панаири, Виртуалните присъствени събития ще имат: Виртуално бюро за посрещане и регистрация  (регистрацията може да бъде по избор), и виртуална изложбена зала.