Проект e-F+TN цели да помогне на предприятията от региона на Черноморския басейн чрез засилване на бизнес – партньорствата и сътрудничеството на регионално, Европейско и международно ниво с ползване на информационните технологии.

Ние организираме виртуални търговски панаири за създаване на реални бизнес - възможности за предприятията

 

Чрез Виртуалната панаирна платформа (ВП) на e-F+TN мрежата ще създаде общо пространство, където членовете й ще имат достъп до база с бизнес – информация и голям справочник на предприятия. Основната полза от ВП платформа е, че тя предлага на членовете от мрежата шансът за по-нататъшна подкрепа в насочеността и интернационализацията на техните членове (например предприятия) с услуги с ниска стойност, свързани с виртуални бизнес - събития.

 


Проект e-F+TN изгражда дейностите си с използване ИКТ и по-конкретно чрез създаване и използване на Виртуална панаирна платформа (ВП платформа) и свързан уеб портал. Още повече, мрежа от заинтересовани страни на бизнеса и организации, подкрепящи бизнеса са установени за координиране на инициативите и подсигуряване на устойчивостта чрез след – проектни действия на Виртуалната панаирна (ВП) платформа.

Виртуалните панаири (ВП) предлагат на предприятията възможността да се свържат с клиенти и бизнес партньори без да се налага да се срещат физически, като по този начин се пести време и пари. В мрежата e-F+TN ние представяме голям брой виртуални събития, които ще спомогнат предприятията от големия Черноморски басейн да разширят техните бизнес отношения в региона, в Европа и на международно ниво. Така че ние каним предприятия от секторите на Агро – индустрията, Строителни консумативи и материали и Производство на индустриални машини да се присъединят към нас и да се възползват от нашите безплатни услуги.